Vertinimo kriterijai

 • Pažanga saugant ar gerinant gamtos būklę savo ūkyje
 • Aplinkosauginis sąmoningumas
 • Kuriama socialinė nauda vietos bendruomenei
 • Ūkio ekonominis gyvybingumas, tvarumas
 • Aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimas
 • Komunikabilumas, noras ir pastangos dalintis savo ūkininkavimo praktika su kitais.

Vertinimas vyksta dviem etapais. Iš visuomenės pasiūlytų kandidatų komisija atrenka pretendentus, tada vyksta į jų ūkius, juos apžiūri, pasikalba su ūkininkais. Atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius darnaus ūkininkavimo aspektus, skelbiami atrinkti tų metų ambasadoriai.

Vertinant nerenkami jokie dokumentai, pasitikima ūkininko išsakomais faktais, tuo, ką komisija pamato. Ūkininkas savo nuožiūra gali pateikti (parodyti, atsiųsti ir pan.) pateiktą informaciją pagrindžiančius įrodymus.

Iš čempionato ambasadorių tikimasi, kad jie:

 • toliau dirbs gerinant gamtos būklę savo ūkyje, seniūnijoje
 • dalinsis savo žiniomis ir meile gamtai su kitais
 • viešins ir palaikys čempionatą
 • dalinsis žiniomis su čempionato organizatoriais ir kitais, kaip ūkininkauti gamtai palankesniu būdu
 • informuos, kilus situacijai, dėl kurios būtų pažeisti esminiai šio čempionato principai
 • liks aktyviais čempionato ambasadoriais kitais metais