Čempionato komisijos nariai

Agnė Prakapienė

Žemės ūkio ministerijos atstovė, jau daugiau nei 10 metų dirbanti paramos agrarinei aplinkosaugai žemės ūkyje ir gamtai palankaus ūkininkavimo skatinimo srityje. Specialistė iki pandemijos dažnai lankydavo įvairaus dydžio ūkius, dalyvaudavo lauko dienose, nuolat bendrauja su ūkininkais.

Lina Burbaitė

Aplinkos ministerijos atstovė, dirbanti agrarinės aplinkosaugos srityje jau kelerius metus. Atsakinga už gamtosauginių Kaimo plėtros programos priemonių tobulinimą, Kaimo plėtros programos administravimo proceso efektyvumo didinimą (pvz., teikiant pasiūlymus teisės aktų keitimui, įtraukiant saugomų teritorijų direkcijų specialistus į ūkininkų konsultavimą dėl agrarinės aplinkosaugos priemonių reikšmės ir naudos gamtai ir pan.). Dalyvauja rengiant naujas su biologinės įvairovės, ekosistemų, buveinių ir kraštovaizdžio išsaugojimu susijusias priemones Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiam planui.

 Dr. Birutė Valatkienė
Gamtos mokslų daktarė, Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovė, vadovauja LIFE programos integruotajam projektui „Naturalit”, kuriuo siekiama užtikrinti vertingiausių gamtinių teritorijų, priklausančių „Natura 2000“ tinklui, apsaugą Lietuvoje. Viena iš svarbių projekto sričių – agrarinės aplinkosaugos skatinimas natūralių pievų buveinių ir biologinės įvairovės išsaugojimui.
 Žymantas Morkvėnas 
Nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos VšĮ Baltijos aplinkos forumas vadovas, gamtininkas. Specialistas gamtosaugos srityje dirba daugiau nei 20 metų, pastarąjį dešimtmetį gilinasi į gamtosaugos ir žemės ūkio dermę, agrarinę aplinkosaugą. Ž. Morkvėnas taip pat yra ir ūkininkas. Savo ūkį jis vadina „865 orchidėjų“ ūkiu. Dzūkijos vertingose šlapynėse gamtininkas augina galvijų bandą, ekstensyviai juos gano ir stebi poveikį gamtai.

 Vilma Živatkauskienė

Ekologiškai ūkininkaujanti mėsinių galvijų augintoja, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų konsultantė bei Lietuvos agrarinių miškų mokslų centro doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja. Vilma Živatkauskienė jau daugelį metų ūkininkauja gamtai palankiu būdu, siekdama išsaugoti Nevėžio slėnio natūralias pievas, kuriose galima rasti nemažai įvairių retų augalų ir paukščių rūšių, tokių kaip gegūnės ar griežlės. Vilma taip pat yra patyrusi gyvulininkystės specialistė, penkiolika metų dirbanti žemės ūkio konsultavimo srityje, dvejus metus vadovavusi Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijai.

 Dr. Edita Karbauskienė

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų vyr. specialistė augalininkystei, daugiau nei 20 metų veda individualias konsultacijas ir mokymus ūkininkams ekologinio ūkininkavimo ir agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo klausimais. Specialistė dalyvauja žemės ūkio ministerijos darbo grupėse ekologinio žemės ūkio ir agrarinės aplinkosaugos priemonių plėtrai ir įgyvendinimui šalyje, yra ilgametė pažangaus ekologinio ūkio konkurso komisijos narė. Įgyvendina įvairius mokslinius projektus diegiant inovatyvias aplinkosaugines technologijas žemės ūkyje.

 Dr. Žydrė Kadžiulienė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, jau beveik 30 metų besigilinanti į agrarinių mokslų sritį, pievininkystę ir augalininkystę, ekologiją ir aplinkotyrą.

 Valentinas Genys

Agronomas, turintis praktinės ir mokslinės patirties žemės ūkyje. V. Genys aktyviai propaguoja ekologinį ūkininkavimą, pats būdamas ūkininku taiko nemažai gamtai palankių praktikų, tokių kaip beariminė žemdirbystė. Jis taip pat yra Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos narys.

 Dr. Vaclovas Stukonis

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, apgynęs žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties daktaro disertaciją. Jau daugiau nei 40 metų gilinasi į šią mokslų sritį, daugybės mokslinių publikacijų autorius.

 Justas Gulbinas

Nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos VšĮ Baltijos aplinkos forumas aplinkosaugos ekspertas. Domisi geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymu aplinkosaugoje; kaimo plėtros, žemės ūkio ir aplinkosaugos sąveika.