Ekologinė sistema: Ekstensyvus šlapynių tvarkymas (ŠLT)

Šlapynių išlaikymas ir atkūrimas – vienas efektyviausių būdų švelninti klimato kaitą. Šios buveinės taip pat yra labai svarbios biologinei įvairovei.
Šioje rekomendacijoje rasite pagrindinę informaciją apie šios priemonės svarbą ir pagrindiniai reikalavimai.

Ekologinė sistema: Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis (DKP)

Kiekvienais metais iš nusausinto ir ariamo dirvožemio išsiskiria apie 40 tonų CO2 iš hektaro, maždaug tiek pat kiek išsiskiria nuvažiuojant 290 000 km automobiliu. Norint visiškai sumažinti CO2 emisijas, svarbu atkurti aukštą vandens lygį durpžemiuose ir užtikrinti, jog durpės sluoksnis bus išsaugomas arba augs.

Šioje rekomendacijoje rasite pagrindinę informaciją apie šios priemonės svarbą ir pagrindiniai reikalavimai.

Ekologinė sistema: Eroduotos žemės keitimas pievomis (EKP)

Daugiamečių pievų atkūrimas eroduotos žemės plotuose yra viena efektyviausių priemonių stabdyti vėjo ir vandens eroziją ir jų neigiamus padarinius, atkurti dirvožemio struktūrą, sugrąžinti į jį prarastą organinę anglį ir stabdyti ŠESD išmetimus.

Šioje rekomendacijoje rasite pagrindinę informaciją apie šios priemonės svarbą ir pagrindiniai reikalavimai.

EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas (EBB)

Šios ekologinės sistemos tikslas – skatinti ūkininkus išlaikyti ir prižiūrėti pievas bei šlapynes, saugoti jose esančias buveines ir saugomas rūšis, daryti teigiamą įtaką įvairioms pievų ir šlapynių buveinėms.

Rekomendacijose rasite pagrindinę informaciją, apie šią priemonę ir specialiuosius reikalavimus pagal saugomas vertybes.

Ganymas kaip teritorijos priežiūros įrankis

Kodėl gamtai reikia ganymo? Kaip ganyti, kad gamta klestėtų? Koks turi būti ganymo intensyvumas? Koks ganymo modelis geriausiais? Ką ganyti?

Gamtai palankus šienavimas

Kuo išskirtinis buvo tradicinis pievų šienavimas? Kaip šienauti, kad būtų išsaugoma kiek įmanoma daugiau paukščių ir kitų gyvūnų? Kokie geriausi šienavimo terminai? Kokie tinkamiausi šienavimo būdai ir mechanizmai?